Theater Kwast
Stichting Kwast

Stichting Kwast

Stichting Kwast
Schouwstraat 16
1023CV Amsterdam
KvK-nummer: 34256183
RSIN8171.38.262
IBAN: NL67 TRIO 0320 0105 62

Bestuur:
George Bésanger (voorzitter)
Ingrid Hoefakker (Penningmeester)
Nina Geerdink(bestuurslid)

Directie

Imre Besanger, artistieke leiding
Marloes Verheijen, zakelijke leiding

Statutaire doelstellingen:
– het produceren en uitvoeren van theater en/of filmvoorstellingen in het algemeen
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Hoofdlijnen Beleidsplan
Missie: Theater Kwast wil ervoor zorgen dat er weer een levende theatertraditie ontstaat rond 17e-eeuws theater erfgoed.
Visie: Nederlands 17e-eeuws theater hoeft qua spektakel en drama niet onder te doen voor de gemiddelde Hollywood-productie of als matige tegenhanger van Shakespeare gezien te worden. Juist de wereldwijde Shakespeare-traditie laat zien dat stukken uit de vroegmoderne tijd hun plek verdienen en dat historisch theater niet saai of droog hoeft te zijn. Een toeschouwer uit de 17e eeuw kan vergeleken worden met een huidige bioscoopganger. Het huidige publiek moet net als de 17e-eeuwse toeschouwer daarom ook met “historisch theater” in de eerste plaats vermaakt worden. In de voorstellingen van Kwast vormen 17e-eeuwse theaterconventies altijd het vertrekpunt. Vanuit deze historische basis experimenteert Kwast met nieuwe “oude” vormen voor moderne en toegankelijke ensceneringen van dit ogenschijnlijk lastige repertoire.

Inkomsten en vermogen

Alle inkomsten worden verkregen uit recettes van voorstellingen, giften of subsidies. Het volledige vermogen wordt toegewend om bovenstaande missie en visie te verwezenlijken.

Klik hier voor jaarrekening 2023
Klik hier voor jaarverslag 2023

Klik hier voor jaarverslag 2022

Klik hier voor jaarrekening 2022

Klik hier voor jaarverslag 2021
Klik hier voor jaarrekening 2021

Klik hier voor jaarverslag 2020
Klik hier voor jaarrekening 2020

Klik hier voor jaarverslag 2019
Klik hier voor jaarrekening 2019

Klik hier voor jaarverslag 2018

Klik hier voor jaarrekening 2018

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van Stichting Kwast ontvangen geen enkele beloning voor hun bestuurstaken.
Het beloningsbeleid van Stichting Kwast is erop gericht theatermakers en musici op projectbasis te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de status van algemeen nut beogende instelling.