Theater Kwast
Ballet de la Paix (2007)

Ballet de la Paix (2007)

Op 7 februari 1668 danste de prins van Oranje, de latere Stadhouder-Koning Willem III, mee in een hofballet. Medio 2007 bracht Stichting Kwast dit ‘Ballet de la Paix’ op de planken. Het ‘Ballet de la Paix’ werd een dynamische, muzikale en humoristische voorstelling, die het publiek confronteerde met een uitgestorven theatertraditie. Ballet was in de Nederlandse Gouden Eeuw een totaal andere theatervorm dan de vorm die we tegenwoordig onder de term ‘ballet’ verstaan. Men probeerde de vier podiumkunsten zang, dans, spel en vormgeving tot één harmonieuze theatervorm te maken. Men ging niet uit van een verhaallijn, maar gebruikte één centraal thema waaraan een keur van personages en locaties werd gekoppeld. Bij het Ballet de la Paix was dit thema de Vrede van Breda (1667) en impliciet propageerde men de verheffing van de jonge Willem III tot stadhouder. Deze onderlaag had een explosieve politieke lading: het stadhouderloze beleid van de regenten onder leiding van Johan de Witt was er juist op gericht de machtspositie van de Oranjes waar mogelijk te beperken. In 22 wervelende opkomsten met 54 personages, gespeeld door acht acteurs, nam Stichting Kwast het publiek mee in de zeventiende-eeuwse wereld van Romeinse goden en godinnen, Willem III en Johan de Witt

Spelers
Merel Hutten, Mirthe Klieverik, Vincent van der Noort, Eva Roelofsen, Florus van Rooijen, Anna Verschoor, Imre Besanger
Muzikanten
Jet Berkhout, Rosanna Kouwenhoven, Hanneke Miedema, Mathilde Gouwetor

Luister hier naar OVT-interview met Imre Besanger door VPRO-radio


“…een vrundelijcke vertooninge van den Vrede tusschen Engelant en de Vereenigde Provintien……. ”
Hollandtsche Mercurius (1668)


“Nooit gaf een achttienjarig vorst een vervelender, vreugdelozer, minder levenslustig feest”
Conrad Busken Huet (1883)


“…..Geldverspilling…”
Amalia van Solms (1668)


” een heel mooi gestileerde voorstelling, waarin met weinig middelen een grote impact werd bereikt”
Noord-Hollands Dagblad 16-06-07


“Werkstuk van ijdelheid”
Haagse predikant (1668)