Theater Kwast
Quincampoix or the Wind Traders

Quincampoix or the Wind Traders

[for English, scroll down)

Op 10 maart 2021 speelde Theater Kwast eenmalig een geënsceneerde leesvoorstelling van Quincampoix of de windhandelaars, een 18e-eeuws blijspel dat voor de Amsterdamse Schouwburg werd geschreven door Pieter Langendijk (1683-1756). In een Engelstalige versie van dit wervelende  stuk over de verpletterende financiële bubbel van 1720 werden kijkers via een livestream vanuit de Beurs van Berlage meegenomen naar het beruchte 18e-eeuwse koffiehuis Quincampoix , waar gespeculeerd wordt dat het een lieve lust is, met alle dramatische gevolgen van dien. Deze livestream was onderdeel van het (online)jaarcongres van de Werkgroep van de Achttiende eeuw: Making sense of finance, maar vrij beschikbaar voor alle theaterliefhebbers.

Langendijk schreef zijn blijspel in 1720 te midden van de financiële orkaan die over Amsterdam waaide. Het stuk kwam heet van de naald de schouwburg in en trok avond aan avond volle zalen. Quincampoix was hét koffiehuis op de Kalverstraat waar speculanten en optiehandelaars buiten de officiële beurs bijeen kwamen in de hoop op snel fortuin. Langendijk schotelt ons de chaotische en hysterische taferelen uit het koffiehuis voor, doorspekt met dansende pruikenmakers, bedienden die opslag rijker zijn geworden dan hun meesters en schimmige tussenhandelaars op zoek naar eigen fortuin. De Amsterdamse Regent Bonavontuur wordt totaal opgeslokt door de speculatiegekte. Iets dat zwager Eelhart zorgen baart en dan is er ook nog Bonavontuurs dochter Hildegonde. Twee heren dingen naar haar hand, maar wordt het haar vaders voorkeur Windbuil of de heer van haar hart Hendrik?!  

Making sense of finance

Theater Kwast blaast met veel enthousiasme en verbeelding Nederlandse theaterstukken uit de 17 en 18 eeuw eenmalig nieuw leven in. Acteurs en musici repeteren in één dag een stuk en spelen het vervolgens dezelfde avond met tekst in de hand voor publiek. Op verzoek van de Werkgroep 18e eeuw verzorgde Kwast als onderdeel van het jaarcongres Making sense of finance een geënsceneerde leesvoorstelling via livestream van Quincampoix in een recent verschenen Engelse vertaling door dr. Joyce Goggin en prof. Frans de Bruyn uit de bundel Comedy and Crisis.

Regie & bewerking: Imre Besanger Cast: Bert Apeldoorn, Florus van Rooijen, Jeremy Baker, Marloes Verheijen, Merel Hutten & Imre Besanger Muzikale begeleiding: Matthijs Tuijn

Wanneer: Woensdag 10 maart 2021, 18.00 uur

Waar:  Livestream vanuit de Beurs van Berlage (alleen online bij te wonen)

Entree: gratis, bekijk de livestream hier

Mede mogelijk gemaakt door het NWO internationaliseringsproject

On 10 March 2021, Theater Kwast performed a staged reading of Quincampoix or the Wind Traders [Quincampoix of de Windhandelaars], an eighteenth-century comedy written for the Amsterdamse Schouwburg by Pieter Langendijk (1683-1756). In an English version of this marvelous piece about the crushing financial bubble of 1720, viewers were taken to the infamous eighteenth-century coffee house ‘Quincampoix’,  via a livestream from the Beurs van Berlage.

Langendijk wrote his comedy in 1720 amidst a financial storm that raged across Amsterdam. The piece was hot off the press when it came to the theatre, and entertained large audiences. Coffee house Quincampoix on the Kalverstraat is where traders gathered in hope of making a quick fortune. Langendijk portrays the chaotic and frenzied scenes of trading in the coffeehouse, punctuated by dancing wigmakers, servants who amassed a larger fortune than their masters, and shady brokers on the lookout for their own fortune.

Making Sense of Finance

Theater Kwast enthusiastically breathes new life into plays from the 17th and 18th centuries. Actors and musicians rehearse the piece in one day and play it before an audience with the script in hand. At the request of the Dutch-Belgian Society for Eighteenth Century Studies, and as part of the annual conference Making Sense of Finance, Kwast provided a livestream of Quincampoix from a recently published English translation by D Joyce Goggin and Prof. Frans de Bruyn from Comedy and Crisis, and anthology.

Direction and adaptation: Imre Besanger cast: Bert Apeldoorn, Florus van Rooijen, Jeremy Baker, Marloes Verheijen, Merel Hutten & Imre Besanger Musical accompaniment: Matthijs Tuijn

When: Wednesday, 10 March 2021, 06.00 pm (CET)

Where: Livestream from the Beurs van Berlage (online attendance only)

Admission: Free of charge, watch the livestream here.

The performance is made possible thanks to the NWO Internationalization project and the Banking on financial heritage project group.