Theater Kwast
Privacy Statement

Privacy Statement

1. Introductie

Als u gebruik maakt van de website van het Theater Kwast verwerken wij uw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welk doel we jouw gegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u van belang kan zijn.

We hebben ons best gedaan alle informatie duidelijk en begrijpelijk op te schrijven. Indien u echter vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van dit privacy statement, kun u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Voor informatie over hoe we cookies en soortgelijke technieken gebruiken, verwijzen we u naar ons cookie statement.

We verbeteren en ontwikkelen continu onze dienstverlening bij Theater Kwast. Indien dit wijzigingen brengt in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, wordt dit aangepast in dit privacy statement. Daarom raden we u aan regelmatig dit privacy statement te checken of er nog wijzigingen zijn. Onderaan dit privacy statement kunt u nagaan wanneer dit privacy statement voor het laatst gewijzigd is.

2. Wie zijn wij?

Stichting Kwast is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens door Theater. Indien u contact met ons wilt opnemen, gebruik dan de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

3. Voor welke doelen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Theater Kwast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Communicatie en marketing
We verwerken uw persoonsgegevens om marketing activiteiten te kunnen uitvoeren.

 • Via deze website  kunt u zich aanmelden voor de online nieuwsbrief van Theater Kwast die u dan op reguliere basis per e-mail ontvangt.
 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics Cookies. Wij verzamelen gegevens en delen deze niet met Google. Uw volledig IP adres is niet te herleiden (anonymizelp tracking). De Google Analytics cookies worden na 14 maanden automatisch gewist

Voor de volgende doelen verwerken partijen waarmee wij samenwerken gegevens van jou:

Reserveringen
Voor online reserveringen via ons reserveringsformulier vragen wij uw naam en contactinformatie. Deze informatie wordt maximaal 4 jaar bewaard in onze reserveringslijsten.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van u?

Stichting Kwast verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van u, die u zelf aan ons verstrekt als u onze website bezoekt, uw gegevens bij ons achterlaat of contact met ons zoekt:

 • Contactgegegevens (naam, e-mailadres)
 • Marketing & Communicatie gegevens (social media gegevens etc.)
 • Gegevens die via cookies worden uitgelezen (geografische gegevens etc.)

5. Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we uw persoonsgegevens?

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd kunnen worden op een wettelijke grondslag zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ die door jou is gegeven. Het is altijd mogelijk om je toestemming weer in te trekken. Zie het kopje “Kan ik mijn toestemming weer intrekken?” hieronder.

6. Aan wie verstrekken we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dit in overeenstemming is met dit privacy statement en voor zover wettelijk toegestaan.

In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht uw persoonsgegevens aan de politie of andere overheidspartijen te verstrekken. Bijvoorbeeld indien we moeten voldoen aan een rechterlijk bevel of als dit noodzakelijk is in het kader van de opsporing van strafbare feiten.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en voor de doelen die wij bepalen. De verwerkers zijn contractueel gebonden uw persoonsgegevens niet voor andere doelen te gebruiken.

7. Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt?

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. We hebben maatregelen getroffen om een veilige doorgifte te realiseren waarbij we aan alle wettelijke eisen voldoen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende landen:

 • Verenigde Staten

Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te borgen voor de doorgifte naar bovengenoemde landen hebben we de volgende maatregelen getroffen:

De partijen die onze gegevens verwerken:

 • zijn aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, of
 • hebben met ons standaard contractuele bepalingen afgesloten zoals opgesteld door de Europese Commissie.

8. Welke bewaartermijnen hanteren wij?

We verwijderen of anonimiseren uw persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor de doelen zoals weergegeven in dit privacy statement. Bijvoorbeeld als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, bewaren we uw gegevens zolang als u deze nieuwsbrief wil blijven ontvangen. Onze nieuwsbrief verzenden wij met het programma Mailchimp. Voor vragen hieromtrent verwijzen we u graag naar hun algemene voorwaarden.

9. Hoe kun je je privacy rechten uitoefenen?

Op elk moment kun u ons vragen om inzage in of correctie of verwijdering van uw gegevens. Verder kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of kun je bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing of profiling. Ook kunt u uw recht op dataportabiliteit uitoefenen. Indien u gebruik wil maken van een van deze rechten, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Hou er rekening mee dat we om aanvullende informatie kunnen vragen om het mogelijk te maken uw identiteit te verifiëren.

10. Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt uw gegeven toestemming altijd weer intrekken. Deze intrekking heeft echter geen terugwerkende kracht.

Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kun u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Indien u uw toestemming voor andere verwerkingen wil intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

11. Waar kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, kunt u deze klacht indienen bij ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Ook kunt u een klacht indienen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag of via www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

12. Hoe kan ik contact opnemen met Theater Kwast?

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Theater Kwast die niet worden beantwoord in dit privacy statement of u wilt gebruik maken van een van uw privacy rechten, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op:

Stichting Kwast
Avenhornstraat 49
1023 TR Amsterdam

Of via ons contactformulier

13. Wanneer is dit privacy statement voor het laatst gewijzigd?

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Cookies

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Maar ook houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Websitehouders kunnen dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op en er wordt met behulp van cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Daarom kunnen wij bij het aanbieden van onze diensten gebruik maken van cookies. Dit is een bestandje met gegevens dat je computer ontvangt wanneer je onze websites bezoekt. Er zijn diverse soorten cookies:

 • Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst.

 • Google Analytics

We gebruiken cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.

 • Sociale media

Op de websites kunnen functionaliteiten van AddThis zijn opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram. Deze functionaliteiten werken door een code die van AddThis zelf afkomstig is. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Zie voor meer informatie www.addthis.com/privacy.

 • Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. Hou er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

 • Achteraf verwijderen cookies

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

Hoe om te gaan met websites van derden?

Deze privacyverklaring is alleen op deze site van toepassing. Dus niet op sites van derden die naar deze site doorlinken want wij kunnen jou niet garanderen dat andere sites betrouwbaar en veilig met je gegevens omgaan. Ook op de sites van derden zou je in hun privacyverklaring of privacystatement meer informatie moeten kunnen vinden hoe zij met jouw gegevens omgaan.